Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

8165 c891

BED BED BED BED BED BED BED BED BED BED

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink vialudzo ludzo
6936 5a16 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba vialudzo ludzo
madou
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viatrue-love true-love
1187 5bd9 500
Moonlight Night on the Volga River - Vladimir Ivanovich Ovchinnikov

1975

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazapominanie zapominanie
madou
4928 e0d8
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
madou
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
4625 a888 500

maxthecorgs:

Was walking by a grooming salon and saw this amazing sign 👍🏻

Reposted frommythicgeek mythicgeek viadreamboat dreamboat
madou
Kobiety wychowuje się w presji bycia ładną. Jeśli nie jest ładna, czuje się bezwartościowa. Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności. „Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki”. „Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron”. „Ale ty jesteś brzydka”. Później pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt. Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: „ Zrób coś ze sobą”.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
madou
6958 08da
madou
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viamirabelia mirabelia
madou
madou

fiftyshadesofdebauchery:

kvotheunkvothe:

Animal fun fact: Chinchillas can’t get wet. Their fur retains too much water and will start to grow mold. So they bathe by rolling around in dust.

Chinchilla fun fact: Chinchillas have around 20 hairs per follicle; unlike humans who have 2-3 hairs per follicle. Because their fur is so dense, they cannot get fleas or other parasites. The bugs will suffocate in their fur.

Chinchilla fun fact: Petting one of those awesome little guys feels like touching a motherfucking cloud.

Chinchilla fun fact: Their newborn babies are like little pieces of fluffy popcorn. You could easily just toss a handful in your mouth.

Chinchilla fun fact: Don’t toss a handful into your mouth.

0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viasilence89 silence89
madou
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89
6673 4d2f 500

kant:

me

madou
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viaciarka ciarka
madou
5787 7119
Reposted fromoll oll viaciarka ciarka
1014 410b 500
Reposted fromluciferblogging luciferblogging viatutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl