Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

madou
8668 4d01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainto-black into-black
madou
2367 ba35 500
Reposted fromeyelyn eyelyn vialiveattherainbow liveattherainbow
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaodyssey odyssey
madou
0228 4298
Reposted frompoppyseed poppyseed viapatos patos
madou
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakatambasienka takatambasienka
madou
4872 0cb3 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality
madou
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
5920 33c1
Reposted fromjemstone jemstone viathinkmore thinkmore

July 26 2018

madou
7628 a974 500
madou
Reposted frombluuu bluuu viaidosk8 idosk8
madou
Reposted fromgruetze gruetze viagaf gaf
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viawhoville whoville
madou
0946 af90 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaphilomath philomath
2907 799c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaphilomath philomath
madou
madou
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaxannabelle xannabelle

March 02 2018

madou
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
madou
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
3139 d0b1
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
madou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl