Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viaaudacityofhuge audacityofhuge
madou
3737 cef8
Reposted fromspring-flow spring-flow viazupkaaa zupkaaa
7642 ebe9 500

howtoseewithoutacamera:

by Robert McCabe

Observatory Road, Athens, Greece, 1955. [x]

Reposted fromkimik kimik viadarksideofthemoon darksideofthemoon
madou
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viafckit fckit
madou
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaAluAlu AluAlu
madou
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafckit fckit
madou
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaKrowiPlacek KrowiPlacek
madou

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
madou
9624 bd60
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMsSuzanna MsSuzanna
madou
9849 0081 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaMsSuzanna MsSuzanna
madou
6376 144a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMsSuzanna MsSuzanna
madou
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMsSuzanna MsSuzanna

May 13 2017

0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

May 07 2017

madou
madou
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viaToshi Toshi
madou
madou
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viaallay allay
2345 cfcd 500

xplodingunicorn:

Touché.

Reposted fromcallmedenae callmedenae viacyronis cyronis
madou
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl